Vägmarkeringstjänster

Inom vägmarkering kan Cleanosol AB erbjuda följande tjänster

 • Extrudering av längsgående linjer i Thermoplast
 • Spray av längsgående linjer i Thermoplast
 • Målning av längsgående linjer i Färg
 • Handläggning av tvärgående markering i Thermoplast, Premark
 • Maskinell läggning av tvärgående markering i Thermoplast
 • Handläggning av tvärgående markeringar i Färg
 • Maskinell utsättning för linjer/markeringar
 • Borttagning av linjer/markeringar
 • Räfflor i form av Sinus, Pennsylvania, Målilla
 • Maskinell inventering av linjer
 • Maskinell mätning av linjers funktion
 • TMA
 • Maskinell sopning och tvättning
 • Maskinell torkning

Vår personal har lång erfarenhet samt hög kompetens utöver nedanstående

 • ID06
 • Registrerar projekten via vår egen personalliggare
 • YKB
 • SIK
 • SSG
 • Arbete på väg
 • Heta arbeten
 • Digitala produktionsrapporter
 • Digitala dagböcker
 • Kollektiv avtal med SEKO/Sveriges Byggindustrier